+ სწორი ქართული, ძველი და ახალი ქართული სიტყვები

როგორც მეცნიერული, ასევე სარწმუნოებრივი და ეროვნული თვალსაზრისით, ზიანის მომტანია შემდეგი მცდარი გამონათქვამები.

www.ena.ge
http://www.nplg.gov.ge
ხატოვანი სიტყვა-თქმანი

ყველა სიტყვას ჰქონდა თვისი მნიშვნელობა (რადგანაც ღმერთმა ადამს დაავალა ყველაფრისთვის დაერქმია სახელი) მაგრამ ბოლო დროს გაჩნდა მსოფლიოში ისეთი სიტყვები რომლის გამომთქმელმა არც მნიშვნელობა იცის, არც ის იცის როგორ იწერება, არც ის იცის როგორ უნდა გამოთქვას გამართულად და არც ის იცის რა სიტყვათა ნაერთისგან წარმოიშვა:

გაჩერება – Epoche (ეპოქა)
მოგონება – Simulation (სიმულაცია)
ცნება – Idea (იდეა)
ვასხივებ – Radio (რადიო)
შორს-ხედვა – Tele-Vision (ტელევიზია)
გუგუნი, “აფეთქება” – Boom (ბუმი)
ნაწილი – Detal, Part (დეტალი)
აგებულება – Structura (სტრუქტურა)
ცნობიერება, “სარწმუნოება” – Religion (რელიგია)
ადამიანური – Human (ჰუმანური)
დამუშავება, “ღირებულება” – Cultura (კულტურა)
მსვლელობა, “დამუშავება” – Process (პროცესი)
თავ-ყანის-ცემა, პატივის ცემა – Cult (კულტი)
თვში მჯდომარე – Pre-Sident (პრეზიდენტი)
მოქმედება, ქმედითი – Actus, “Action” (აქტი, აქტიური)
მოვლენა, მოქმედება – Effect (ეფექტი)
მდგომარეობა – position (პოზიცია)
და-დებითი – Positive (პოზიტიური)
უარ-ყოფითი – Negative (ნეგატიური)
მტკიცე – Solide (სოლიდური)
სათლი – *** (ვედრო)
ჩამბმელი – trailer (თრეილერი)
ჩვენება – video (ვიდეო)
შემძლე – virtualis (ვირტუალური)
არსებული – Really (რეალური)
თანამემამულე, “მამულიშვილი” – Patriot (პატრიოტი)
ყინულ-მთა – Ice-Berg (აისბერგი)
თვდასხმა – Аggression (აგრესია)
კრებული – Album (ალბომი)
მოწოდება – Slogan, Losung (სლოგანი)
ნაწილაიკი – Particle (პარტიკლი)
პირველი – Premier (პრემიერი)
ხელმძღვანელი – Minister (მინისტრი)
ბურთი, “არე” – Sphere (სფერო)
ჰაერი, “გაზი” – Air (აირი)
უსაფრთხო – Safe (სეიფი)
დაწოლა – Press, De-press (პრესი, დეპრესია)
ნიშანი – Sign
დამთხვევა – Symptom (სიმპტომი)
განაზრახი, მზრახველი – De-sign, De-sign-er (დიზაინი, დიზაინერი)
წიგნაკი – Booklet, Brochure (ბუკლეტი, ბროშურა)
მწკრივი – Serial (სერიალი)
სახსარი, საშუალება – Resource (რესურსი)
მიყვარს სიბრძნე, “სიბრძნეთმეტყველება” – phileō sophia “Philosophy” (ფილოსოფია)
სიბრძნე – Wisdom (***)
მოწყობილობა – Technic (ტექნიკა)
მართვა, განაწესი, წყობილება – Regime (რეჟიმი)
ყურადღების მიქცევა, დაკვირვება, წადილი – Interes (ინტერესი)
აღნიშნული, დადგენა – Fix (ფიქსირებული, დაფიქსირება, ფიქსაცია)
თარგმნა, გადა-ცემა – Translate,Translation (ტრანსლაცია, ტრანსლირება)
წარდგენა – Presentation (პრეზენტაცია)
ჩვენება – Show (შოუ)
სრიალი – Slide (სლაიდი)
ერთობა, გაერთიანება – Company, Corporation (კომპანია, კორპორაცია)
ამპარტავანი, პატივმოყვარე, ზვიადი, ამაყი – Ambition (ამბიცია, ამბიციური)
ამოცანა – Problem (პრობლემა)
წინგადაგდებული, “გეგმა” – Projectus, Plan (პროექტი)
მიდამო, დარგი, არეალი – territorium (ტერიტორია)
ნიმუში, მიღებული ზომა – Standard (სტანდარტი)
ნიმუში – Model (მოდელი)
ზღვარი – Limit (ლიმიტი)
ზღვრული, მიღებული ზღვარი – Normal (ნორმალური)
შეტყობინება, წერილი – Message (მესიჯი)
არსებოა – Live (ლაივი)
მთლიანოა – systema (სისტემა)
მსგავსი, იგივე, შესაბამისი – parallel (პარალელური)
ბუნებრივი – Natural (ნატურალური)
ადათ-წესი, წეს-ჩვეულება – Tradition (ტრადიცია)
გამრავლება – Copy (კოპირება)
წინ-გაგება – Pro-Gnosis (პრო-გნოზი)
საგანი – Object (ობიექტი)
სარკმელი – “ფანჯარა”
მიმდინარეობა – Course (კურსი)
განცხადება – Announce (ანონსი)
დაცინვა – Hummour (იუმორი)
საქართველო – Georgia (ჯორჯია)
სვეტი, ბოძი – Post (პოსტი, დაპოსტვა)
ბარათი – Card (ქარდი)
მასპინძელი – Host (ჰოსტი, ჰოსტინგი)
სიდიდე, დამახასიათებელი – Parametrōn, “Parameter” (პარამეტრი)
გარემოცვა, თვისება – Setting (სეთინგი)
მონაცემი, ცნობები – Data (დატა)
ფუძე, საყრდენი, საფუძველი – Base (ბაზა)
ნავსადგური – Port (პორტი)
კარი – Portal (პორტალი)
მარჯვე, მარდი, მოხერხებული – Skil (სკილი)
საკუთარი გამოცდილების კრებული – CV (სივი)
ოსტატი – Master (მასტერი)
საქმე, საქმოსანი – business, Business-man (ბიზნესი,ბიზნესმენი)
მკეთებელი – Professional (პროფესიონალი)
გამოცდილება, გამოცდილი – Experience, Expert (ექსპერტი)
თავისებური, საგანგებო – Special (სპეციალური)
დაბრკოლება – Scanalon, “Scandal” (სკანდალი)
უმცირესი – Minimum (მინიმუმი)
უმეტესი – Maximum (მაქსიმუმი)
შექმნა, შემოქმედებითი – Creative, Create (კრეატიული)
თანამდებობა, თანამდებობრივი – Office, Officialis, “Official” (ოფისიოფიციალური, ოფისი)
ახსნა, შენიშვნა – Comment (კომენტარი)
დამცველი, მომხრე – Advocate (ადვოკატი)
გაკეთებული – factum (ფაქტი)
დაკავშირებული – Communicate (კომუნიკაცია)
დაკავშირებული სადენით – communi cable (კომუნიკაბელური)
სადენი – Cable (კაბელი)
მნიშვნელოვანი, “საყურადღებო” – serieux, “Seriously”(სერიოზული)
დახასიათება – Re-comend-ation – (რეკომენდაცია)
შეკუმშული – Compact (კომპაქტური)
ოქმი, “შედგენილი ქმედება” – Protocol (პროტოკოლი)
მოყვანილობა, გამოსახულება, გარეგნობა, მოხაზულობა, სახეობა – Form, Figure (ფორმა, ფიგურა)
ღილაკბები, ღილაკების დაფა – Keyboard (კლავიატურა)
ვაწყობ, ვაწესრიგებ, “დაწესებულება” – Organ, Organism (ორგანო, ორგანიზმი)
მართვა – Control (კონტროლი)
წერტილი, “ზედმიწევნითი” – Punctual (პუნქტუალური)
თვალსაჩინო – Concret (კონკრეტული)
სრული, მთლიანი – Absolute (აბსოლუტური)
მდგრადი – Stabilisation (სტაბილური)
ხელშეკრულება – Contract (კონტრაქტი)
მდებარეობა, “ვითარებ”ა – Situation (სიტუაცია)
შეთანხმება – Consensus (კონსესუსი)
ლაშქარი, სამხედრო – Army (არმია)
თვალთმაქცი – (ოინბაზი)
გადახალისება – Comedi (კომედია)
მუშაითი – *** (ჯანბაზ)
ტანმოვარჯიშე – Acrobat (აკრობატი)
ვეებერთელა, უზარმაზარი – Grangioso “Grandiose” (გრანდიოზული)
გაერთიანება – associo-ation (ასოციაცია)


ბიბლიური და ქართული სიტყვები, რომლებსაც თანამედროვე ენები იყენებენ
* მანდატური
*
*
*
*
*


Advertisements
Comments
  1. უსახელო says:

    თქვენ გაიხარეთ! როგორ მსიამოვნებს ამისი კითხვა. ისე “ვედრო”-ს რომ ‘სათლი’ ქვია ეგეც მიამატეთ

დიდება უფალს

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s